تخفیف 50 % برای ثبت دامنه .biz

این تخفیف برا ثبت دامنه با پسوند .biz می باشد

شایان ذکر است که این تخفیف تنها برای ثبت دامنه های جدید فعال و قابل استفاده میباشد . و برای تمدید و انتقال دامنه غیر فعال است

کد تخفیف :   BIZOFF

27th Jul 2019