ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
250,000تومان
1 سال
.net
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.ir
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
6,000تومان
1 سال
.org
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.club
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
290,000تومان
1 سال
.info
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
350,000تومان
1 سال
.biz
385,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
385,000تومان
1 سال
.name
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.asia
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
300,000تومان
1 سال
.uk
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
225,000تومان
1 سال
.us
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال
260,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains