شما اينجا هستيد : سبد خرید
TELL : 09355070846
مرحله 2
اختیارات دامین
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندیها:
بسته شماره یک - VDS-256 -
هاردیسک : 20 گیگابایت
رم : 256 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
دارای پنل ریستارت/خاموش/روشن/تعویض سیستم عامل
قابل واگذاری در کشورهای


بسته شماره دو - VDS-512 -
هاردیسک : 40 گیگابایت
رم : 512 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
دارای پنل ریستارت/خاموش/روشن/تعویض سیستم عامل
قابل واگذاری در کشورهای


بسته شماره سه - VDS-1024 -
هاردیسک : 80 گیگابایت
رم : 1024 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
دارای پنل ریستارت/خاموش/روشن/تعویض سیستم عامل
قابل واگذاری در کشورهای


بسته شماره چهار - VDS-2048 -
هاردیسک : 100 گیگابایت
رم : 2048 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
پورت شبکه : 1000
دارای پنل ریستارت/خاموش/روشن/تعویض سیستم عامل
قابل واگذاری در کشورهای


Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.234.51.17) وارد شده است.

زبان: