جستجوی چند دامنه | انتقال دامنه به صورت جمعی

میزبانی سایتتان را با ما تجربه کنید. کافیست نام دامینی که میخواهید ثبت کنید یا انتقال دهید وارد کنید یا فقط سرویس هاستینگ را سفارش دهید...


لطفا کارکترهایی که در عکس زیر مشاهده میکنید وارد کنید . این مورد برای جلوگیری از ارسال های اتوماتیک به کار میرود.

TLD Min. سالها ثبت نام انتقال تمدید کردن
.ir 1 RIAL65,000 RIAL65,000 RIAL65,000
.com 1 RIAL550,000 RIAL550,000 RIAL550,000
.net 1 RIAL450,000 RIAL450,000 RIAL450,000
.org 1 RIAL450,000 RIAL450,000 RIAL450,000
.info 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.biz 1 RIAL550,000 RIAL550,000 RIAL550,000
.name 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.cc 1 RIAL1,100,000 RIAL1,100,000 RIAL1,100,000
.us 1 RIAL1,000,000 RIAL1,000,000 RIAL1,000,000
.asia 1 RIAL600,000 RIAL600,000 RIAL600,000
.bz 1 RIAL750,000 RIAL750,000 RIAL750,000
.ca 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.cn 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.co 1 RIAL1,100,000 RIAL1,100,000 RIAL1,100,000
.co.in 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.co.uk 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.in 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.pw 1 RIAL400,000 RIAL400,000 RIAL400,000
.tv 1 RIAL1,600,000 RIAL1,600,000 RIAL1,600,000
.ws 1 RIAL900,000 RIAL900,000 RIAL900,000
.me 1 RIAL600,000 RIAL600,000 RIAL600,000
.in.net 1 RIAL500,000 RIAL500,000 RIAL500,000
.ru 1 RIAL520,000 RIAL520,000 RIAL520,000
.eu 1 RIAL540,000 RIAL540,000 RIAL540,000
.uk 1 RIAL540,000 RIAL540,000 RIAL540,000


زبان: