دسته بندی ها

ثبت و مدیریت دامنه های آی آر (3)

ثبت و مدیریت دامنه های آی آر

پربازدید ترین

 آموزش تغییر مالکیت (انتقال) دامنه های آی آر

توجه داشته باشید در طول فرآیند انتقال و تغییر مالکیت دامنه های IR، قابلیت تمدید دامنه غیر فعال...

  تغییر رابط نماینده دامنه های آی آر

  چگونه یک دامنه را تمدید و یا به پنل خود منتقل کنم ؟

برای تمدید و یا انتقال دامنه خود ابتدا رابط نماینده و رابط مالی دامنه رو از nic.ir بر روی (...